Meneer Hond in de praktijk: hoe gaat dat nu, werken met een hond?

Afhankelijk van de hulpvraag gaan wij samen kijken hoe we met coachhond Floyd of coachhond Maddy aan de slag kunnen gaan. Wil je liever zonder coachhond werken? Dan mag dat natuurlijk ook.

Om te verduidelijken hoe wij bij Meneer Hond aan de slag gaan, staan hieronder een aantal casussen die beschrijven hoe wij werken met coachees met verschillende diagnoses en hulpvragen.

Let wel, de casussen zijn louter ter illustratie en het is in geen geval een vast programma. Voor iedere coachee geldt dat de aanpak op maat is. De casussen zijn geplaatst met toestemming van de betrokkenen, de namen die voorkomen in de casussen zijn gefingeerd.

Femke, 36
Femke groeide op met een moeder met een psychische stoornis waardoor ze het gevoel heeft altijd problemen van anderen te moeten oplossen.

Al tijdens haar tienerjaren werd er van Femke verwacht dat ze een zorgende rol op haar nam. Haar moeder worstelde met psychische problemen, waardoor de zorg voor het huishouden vaak op Femkes schouders terecht kwam. Als Femke in het dagelijks leven tegen problemen aanloopt, probeert ze deze altijd direct op te lossen. Ze probeert dit ook ongevraagd te doen met de problemen van anderen. Hierdoor loopt ze op haar werk en in vriendschappen regelmatig tegen moeilijkheden aan. Vriendinnen en collega’s ervaren Femke soms als bemoeizuchtig, terwijl Femke goede bedoelingen heeft. Door middel van ACT leert Femke dat zij grenzen mag stellen en dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedachten en gevoelens. Ze mag het vele ‘moeten’ in haar leven loslaten waardoor ze meer ruimte creëert voor haarzelf en haar eigen waarden.

Karel, 30, Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Al van jongs af aan heeft Karel moeite met het maken van vrienden.

Op school, en later op zijn werk, werd hij telkens getreiterd, zonder dat hij echt begreep waarom. Soms dacht hij dat hij vrienden had, maar dan bleek het steeds weer dat ze gebruik van hem maakten. Door deze nare voorvallen is het voor Karel lastig om mensen in vertrouwen te nemen. Hij is bang om weer uitgescholden en belachelijk gemaakt te worden. Lilian en coachhond Floyd vinden het niet erg als Karel soms wat onhandig is of niet goed weet wat hij moet zeggen. Door de goede ervaringen die Karel opdoet bij Meneer Hond wordt hij steeds zelfverzekerder. Hij durft nu zelfs af te spreken met een goede internetvriend.

Teun, 13, Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Sinds Teun op de middelbare school zit, merkt hij dat zijn autisme voor veel onbegrip bij zijn leeftijdsgenoten zorgt.

In september is Teun gestart op de middelbare school. Hij merkte al snel dat zijn leeftijdgenootjes niet goed begrepen wat zijn autisme inhoudt. Tijdens groepsprojecten zei een van zijn klasgenoten zelfs dat hij niet wilde samenwerken met Teun, omdat Teun volgens hem “moeilijk” is. Samen met zijn ouders en jongere zusje Floor gingen ze daarom bij Meneer Hond aan de slag met het ‘FantASStisch’ psycho-educatietraject. Hierin leert Teun meer over zijn autisme, krijgen zijn ouders en zusje handvatten mee over wat wel en niet goed werkt voor Teun en leert zijn zusje Floor meer over wat het is om een brusje te zijn. Teun weet nu veel meer over zijn autisme en hij is van plan om er op school een spreekbeurt over te houden. 

Lieke, 14, Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Coach Lilian helpt Lieke bij het voorbereiden op een grote verandering: een nieuwe school.

Lieke is 14 en is recentelijk met haar ouders verhuisd. Na de zomervakantie start ze op een nieuwe school. Lieke vindt dit best wel spannend en heeft best wel veel vragen. Waar zijn de lokalen? Waar kan ik mijn fiets neerzetten? Waar kan ik in de pauze mijn lunch opeten? Waar zijn de kluisjes? Voor Lieke is het goed om te weten hoe lang ze erover doet om van huis naar de school te fietsen: op deze manier kan ze haar reistijd goed inplannen. Daarnaast is het fijn als Lieke op school nog wat schakeltijd heeft zodat ze niet hoeft te haasten naar de les maar voor de start van de les nog even tot rust kan komen. Om Lieke te helpen gaat coach Lilian samen met haar naar haar nieuwe school. Ze lopen samen het gebouw door zodat Lieke straks goed weet waar ze alles kan vinden. Ook gaan ze samen kijken naar hoe ze een schooldag kunnen inplannen: een schooldag begint namelijk eigenlijk de avond daarvoor al met het inpakken van je schooltas. Door de begeleiding van coach Lilian is Lieke nu een stuk zelfverzekerder en ziet ze minder op tegen het begin van het schooljaar.

Sarah, 8, hechtingsproblematiek
Sarah heeft een hechtingsproblematiek en heeft vaak moeite met sociale omgangsvormen.

Door haar moeilijke jeugd waarin Sarah van pleeggezin naar pleeggezin ging, is Sarah onveilig gehecht. Doordat ze niet goed weet wie ze kan vertrouwen, kan ze onbedoeld grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ze kan leeftijdsgenoten zeer uitbundig begroeten en al erg snel zien als beste vriendinnen: iets dat voor haar leeftijdsgenootjes niet altijd insgelijks is. Sarah vindt dit erg lastig en begrijpt niet zo goed wat ze fout doet: haar gedrag komt voort uit goede intenties. In het contact met coachhond Maddy kan ze op dezelfde enthousiaste manier reageren: ze is zo blij coachhond Maddy weer te zien dat ze om haar nek gaat hangen. Aan de lichaamstaal van coachhond Maddy kan coach Lilian zien dat Maddy dit niet plezierig vindt. Lilian legt aan Sarah uit hoe ze dit kan zien en vertelt haar hoe ze Maddy op een andere manier kan begroeten die coachhond Maddy wel fijn vindt. Hierdoor leert Sarah meer over wat gepast gedrag is in verschillende situaties.

Frederique, 46, PTSS (posttraumatische-stressstoornis)
Frederique heeft een jaar geleden een ernstig auto-ongeluk gehad en hierdoor durft ze niet meer op bepaalde plaatsen te komen.

Recentelijk is er door een psychiater bij haar PTSS (posttraumatische-stressstoornis) vastgesteld. In combinatie met gespecialiseerde psychotraumatherapie gaat Frederique aan de slag bij Meneer Hond. Ze gaat samen met Lilian en coachhond Floyd naar plekken die ze spannend vindt. Ze merkt dat ze het steeds makkelijker vindt om in de auto te stappen en van het toeteren van auto’s schrikt ze steeds minder vaak. Coachhond Floyd is tijdens het proces echt een buddy voor haar; als hij naast haar loopt, durft ze dingen die ze voorheen niet voor mogelijk hield.

Khalid, 24, meerdere diagnoses/complexe problematiek
Khalid heeft al een heel traject afgelegd binnen de psychiatrie, maar eigenlijk voelde hij zich nergens echt op zijn plek.

Naar eigen zeggen was hij “er wel klaar mee”. Khalid heeft meerdere diagnoses die zijn problematiek zeer complex maken. Na vele verwijzingen en therapieën die niet goed aansloten bij zijn noden en wensen, kwam Khalid bij Meneer Hond terecht. Bij Meneer Hond wordt er meer gekeken naar wat Khalid kan en nodig heeft, dan naar welke labels hij op de loop der jaren opgeplakt gekregen heeft. Als Khalid een rotdag heeft, is het soms genoeg om met coachhond Maddy binnenshuis spelletjes te doen. Heeft Khalid veel energie dan gaan ze erop uit. In tegenstelling tot bij conventionele therapie heeft Khalid hier veel meer de touwtjes in handen. Hij mag van zichzelf laten horen en dat bevalt hem goed.

Menno, 42, depressie
Menno heeft tijdens zijn depressieve periodes moeite om uit bed te komen; een dagritme heeft hij dan niet meer.

Doordat hij één keer per week een afspraak heeft met Meneer Hond heeft hij wel een reden om uit bed te komen. De afspraak zorgt ervoor dat hij in deze moeilijke periode contra-gedrag stelt: ondanks dat hij het moeilijk vindt om op te staan, zich aan te kleden en naar buiten te gaan, doet hij dit toch. Meneer Hond is in dit geval een motiverende factor die Menno weer wat structuur biedt in zijn leven en positieve energie biedt. Samen met coach Lilian gaat Menno in gesprek over welk contra-gedrag hij allemaal zou kunnen toepassen. Als Menno aankomt bij de afspraak is coachhond Floyd altijd blij om hem te zien en dit doet Menno erg goed. Coachhond Floyd veroordeelt niet, dus ondanks dat Menno zich druk maakt over zijn ongewassen kleding is dit voor coachhond Floyd uiteraard geen enkel probleem.

Wil je meer weten over wat Meneer Hond voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.